Polityka prywatności

Niżej wymieniona Polityka prywatności ma na celu przybliżenie zleceniodawcom oraz osobom zainteresowanym ofertą firmy P.W. DOMAR Dominik Markocki, właściciela domeny i serwisu whitebox.pl zasady gromadzenia i przetwarzania przez nas danych osobowych oraz warunki ich wykorzystywania.

 1. Wszystkie dane osobowe przekazywane firmie P.W. DOMAR Dominik Markocki objęte są tajemnicą i nie są rozpowszechniane ani udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są konieczne do przetwarzania, realizacji i finalizacji złożonego zamówienia.
  • Zastrzegamy sobie prawo do przekazania niezbędnych danych osobowych firmom przewozowym/kurierskim w celu dostarczenia zamówienia do zleceniodawcy.
 2. Zarówno zleceniodawca jak i zleceniobiorca zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, w posiadanie których strony weszły przy realizacji umowy, także po jej finalizacji.
 3. Podanie swoich danych osobowych oznacza zgodę na ich przetwarzanie w wymienionych niżej przypadkach:
  • W przypadku składania zamówień na produkty i usługi oferowane przez firmę P.W. DOMAR Dominik Markocki
  • W celu zrealizowania przez firmę  P.W. DOMAR Dominik Markocki zlecenia złożonego przez osobę/firmę, do której te dane należą. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo przetwarzania danych osobowych wewnątrz firmy w celu świadczenia zleconych usług.
  • W celu skontaktowania się z właścicielem danych osobowych.
  • W przypadku zmian w Polityce prywatności i konieczności poinformowania o nich właściciela danych osobowych.
  • W celu informowania o nowościach, ofertach handlowych i ofertach specjalnych oraz udzielania odpowiedzi na pytania zadane przez właściciela danych osobowych.
 4. Właściciel danych osobowych ma prawo wglądu, aktualizacji oraz modyfikacji danych, tak by były one zgodne ze stanem faktycznym.
 5. Istnieje możliwość usunięcia danych osobowych z bazy (wymówienie) o ile ich właściciel wyrazi taką chęć w formie pisemnej. Należy wówczas wysłać maila z rezygnacją lub chęcią usunięcia danych osobowych na adres info@whitebox.pl

Blog
Firmowy
Dowiedz się więcej o branży produktów reklamowych.
Profil
Facebook
Sprawdź nasze najnowsze realizacje i aktualne promocje.
Profil
Instagram
Testujemy i edukujemy. Obejrzyj nasze realizacje.
Firma Reklamowa Whitebox - ul. Rynkowa 2, 41-250 Czeladź
tel. +48 32 763 82 05 - http://whitebox.pl/ - info@whitebox.pl